Välkommen till
TRIODEV

TRIODEV i samarbete med

SinterSenad Teknikbetong International AB

Vi erbjuder entreprenörer, konstruktörer och beställare av byggnads-, anläggnings- och konstruktionsarbeten en möjlighet att använda en helt ny sorts betong, Senad LWC, som bygger på en patenterad metod att föra in luft i betong, för att bättre möta verklighetens krav.

SENAD LWC är en testad och typgodkänd konstruktionsbetong som ger en mängd olika produkter med unika egenskaper och som därmed kan användas istället för konventionell betong eller som alternativ till andra material. Gemensamt för användningsområdena är att Senad LWC är ett bättre material med bättre egenskaper än vad som idag erbjuds med konventionella metoder.

Något om företaget TRIODEV

TRIO står för att vi är tre personer i företaget som kompletterar varandra.

DEV står för Development, både vi och företaget vill och ska leva i en ständig utveckling

Vår uppgift:

Vår uppgift är att arbeta med entreprenader och teknisk konsultation. Vi är problemlösare! Men först av allt är vi ett Tekniskt Kunskapsföretag. Att ta en uppfinning från idéstadiet till marknad för exploatering. Vi arbetar för närvarande med en rad olika uppfinningar. Alltså redan på innovationsstadiet. Men därutöver med direkta entreprenader inom de geotekniska området, såsom injektering, tätning, förstärkning men också hus och grunder. Dessutom utför vi konsultationer inom området lätta betonger. Vi fungerar också som SINTERSENAD Teknikbetong International AB´s representant där vi förmedlar och säljer SENAD LWC konceptet. Det består av patenträttigheter, maskiner, tensid, konsultation, utbildning och support. Detta gör vi med hela världen som arbetsfält. Vi har ett väl utbyggt nätverk med den allra bästa expertis inom de områden vi arbetar.

Vi som arbetar med detta är:

Leif Nyquist, 46 år VD, i grunden Diplomerad marknadsekonom (DME) och har arbetar inom en rad olika branscher med marknadsföring och försäljning i ett 20-tal år.

Mats Bränström är Teknisk Direktör (Chief Design Engineer) Civ. ing. 44 år. Han har arbetat med utbildning av konstruktörer, konstruktion och beräkningar men även uppfinningar och problemlösning.

På konsultbasis:

Kjell Svedman är Teknisk Direktör. En 49-årig problemlösare, uppfinnare och produktutvecklare med främst teknisk inriktning. Vana från industriforskning och projektledning inom maskinbyggnad, verkstadsproduktion och betongindustrin. Han har mer än 20-års erfarenhet från industrin. Han finns med som uppfinnare på 5 erhållna internationella industripatent.

Några dokument om vårt material

Egenskaper Light
Egenskaper Medium
Egenskaper High

Varuinformation

Du når oss på detta sätt

Via Telefon

Leif Nyquist 060 503277 / 070 648 07 77
Mats Bränström 0611 26042 / 070 680 53 24

Via e-post

Leif.Nyquist@triodev.se
Mats.Branstrom@triodev.se

Materialegenskaper

 • Ljudisolerande
 • Fuktisolerande
 • Värmeisolerande
 • Brandskydd
 • Formbar
 • Produktionstekniska

 • Valbar densitet
 • Hydrofob
 • Pumpbar
 • Miljöriktig
 • TRIODEV Strömstadsvägen 11, SE- 857 34 Sundsvall, Phone: +46 (0)60 503277, fax: +46 (0)60 503277